FGAZ-P/28/0599/21

Certyfikat dla przedsiębiorców. Kliknij i potwierdź w rejestrze UDT.

FGAZ-O/28/00102/20

Certyfikat dla personelu. Kliknij i potwierdź w rejestrze UDT.

CERTYFIKATY F-GAZ

Zgodnie z art. 20. ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, z, osoby wykonujące określone czynności w stosunku do niektórych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane są zobowiązane do posiadania certyfikatu dla personelu.

Certyfikat dla przedsiębiorców, zgodnie z art. 29 ustawy powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

My takie certyfikaty mamy i się chwalimy, a ponieważ nikt nie musi wierzyć nam na słowo to wystarczy sprawdzić w rejestrach UDT klikając w odnośniki po lewej stronie. 

demo-attachment-45-Group-622
demo-attachment-44-Group-582
aux-logo6
demo-attachment-43-Group-570
LG-logo
sevra
gree-logo
HAIER_logo_BLUE